ردیف نام پروژه شرح پروژه کارفرما محل پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان
1 نظارت بر تأمین تجهیزات 475جایگاهCNG مدیریت طرح تأمین تجهیزات 475 جایگاهCNG سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت كشور سراسر ایران 84/12 85/10

ردیف نام پروژه شرح پروژه کارفرما محل پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان
2 خدمات پیشبرد و بازرسی در طرح توسعه پالایشگاه شازند اراک بازرسی تمامی تجهیزات سفارش شده به سازندگان داخلی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت پالایشگاه شازند اراک 86/06 89/10

ردیف نام پروژه شرح پروژه کارفرما محل پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان
3 بازرسی جایگاه‌های CNG خدمات بازرسی مکانیکال، برق و ابزار دقیق و ابنیه جایگاه‌های CNG شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تهران و اصفهان و گیلان و مازندران 93/08/26 در حال اجرا

ردیف نام پروژه شرح پروژه کارفرما محل پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان
4 پروژه بازرسی تجهیزات حفاری دکل نفت پرشیا قشم بازرسی N.D.T و EMI و MPI، بازرسی ابعادی و بازرسی و تمیزکاری و تعمیرات شرکت نفت پرشیا قشم مهران و اهواز 93/06/19 1394

ردیف نام پروژه شرح پروژه کارفرما محل پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان
5 پروژه بازرسی تجهیزات حفاری دکل‌های سحر1 و 2 حفاری شمال بازرسی N.D.T و EMI و MPI، بازرسی ابعادی و بازرسی و تمیزکاری و تعمیرات شرکت حفاری شمال کیش 1393 1394

ردیف نام پروژه شرح پروژه کارفرما محل پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان
6 پروژه بازرسی تجهیزات حفاری شرکت حفاری استوان کیش بازرسی N.D.T و EMI و MPI، بازرسی ابعادی و بازرسی و تمیزکاری و تعمیرات شرکت حفاری استوان کیش کیش 1393 1394
8 پروژه بازرسی تجهیزات حفاری شرکت حفاری استوان کیش بازرسی عمومی و تجهیزات حفاری شرکت حفاری استوان کیش کیش 95/03/25 96/03/25
9 پروژه بازرسی تجهیزات حفاری شرکت حفاری استوان کیش بازرسی رشته های حفاری شرکت حفاری استوان کیش کیش 94/12/10 95/12/10

ردیف نام پروژه شرح پروژه کارفرما محل پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان
7 پروژه بازرسی تجهیزات حفاری شرکت ملی حفاری بازرسی N.D.T و EMI و MPI، بازرسی ابعادی و بازرسی و تمیزکاری و تعمیرات شرکت ملی حفاری کیش و اهواز 1393 1394

Your Content Goes Here