پروژه بازرسی تجهیزات حفاری دکل نفت پرشیا قشم

کارفرما: شرکت نفت پرشیاقشم
تاریخ شروع پیمان: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
تاریخ خاتمه پیمان:۹۶/۰۲/۰۴

شرکت حفاری پرشیاقشم فعالیت حفاری را در میدان نفتی آذر از حدود سال ۹۱ آغاز نموده است. پیش‌بینی عمق ۴۴۰۰ متری جهت رسیدن به مخزن نفتی در ابتدای کار وجود داشت. این مخزن که شامل ۷ لایه زمین‌شناسی است از نظر نوع سازند دومین سازند پرخطر و مشکل جهت حفاری در دنیا شناخته می‌شود. مشترک بودن میدان نفتی بین کشور ایران و عراق بر اهمیت این چاه می‌افزاید.

شرکت مپصا با بهره‌گیری از تجهیز ™ EMI Tech Scope EZW-II قرارداد بازرسی لوله‌ها و تجهیزات حفاری شرکت نفت پرشیاقشم را برای مدت یکسال بر عهده گرفت. همچنین گزارش‌ها و نمودارهای خروجی این دستگاه را علاوه بر پرینت بر روی کاغذ، می‌توان به‌صورت فایل کامپیوتری نیز ذخیره نمود.

شرح خدمات:

  • بازرسی D.T و EMI و MPI کلیه تجهیزات دکل در انواع سایز
  • بازرسی ابعادی تجهیزات حفاری در انواع سایز
  • بازرسی رزوه‌های تجهیزات حفاری در انواع سایز
  • بازرسی و تمیزکاری و تعمیرات تجهیزات حفاری در انواع سایز

شرکت خدمات فنی مرجع ابدال

شرکت خدمات فنی مرجع ابدال

شرکت خدمات فنی مرجع ابدال