توضیحات

داناانرژی

گروه انرژی دانا به عنوان یک گروه پیشگام بخش خصوصی فعالیتهای خود را در سال ۱۳۸۰ در زمینه فعالیتهای بالادستی صنعت نفت آغاز نمود. گروه انرژی دانا با تمرکز بر زنجیره فعالیتهای بالا دستی نفت و با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و با تجربه در صنعت نفت استفاده از سامانه های نوین و روزآمد مدیریت و تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز در دوره نسبتا کوتاه فعالیت خود جایگاه مطلوب و ممتازی را در عرصه فعالیتهای صنعت نفت کشور به دست آورده است به گونه ای که هم اکنون این شرکت به لحاظ وسعت خدمات و فعالیتها در بالا دستی نفت، رضایت کارفرمایان، توسعه دانش فنی مورد نیاز، کیفیت و بهره‌وری بالای کارهای انجام شده به یک برند ملی و منطقه‌ای تبدیل شده است.

website is:https://www.danaenergy.ir/