توضیحات

شرکــت گــلوبـال پتـرو تــک کیش

گلوبال پتروتک کیش یک شرکت خصوصی ایرانی با تخصص در زمینه حفاری چاه‌های نفت و گاز است که فعالیت خود را برای برآورده کردن نیازهای صنعت نفت و گاز ایران با دو دستگاه حفاری خشکی آغاز کرد. در حال حاضر این شرکت علاوه بر دارا بودن دستگاه‌های ملکی حفاری خشکی و دریایی، دستگاه‌های استیجاری دیگری را نیز بصورت قرارداد طولانی‌مدت اجاره در اختیار دارد. هدایت و پشتیبانی این مجموعه عظیم مستلزم توانایی انجام مدیریت پروژه و وجود سرویس‌های دیگری چون مهندسی، برنامه‌های کیفیت و تعمیرات پیشگیرانه، پشتیبانی، سلامت، ایمنی و برنامه‌های زیست محیطی و منابع انسانی است. این توانمندی ها باعث شده شرکت گلوبال پتروتک کیش با در اختیار داشتن عمده بازار دستگاه‌های حفاری دریایی در ایران، به عنوان پیمانکار حفاری پیشرو در این کشور، شناخته شود.

گلوبال پتروتک کیش

به‌همراه شرکت‌های همکار خود که تحت مدیریت یک هلدینگ فعالیت می‌کنند، زنجیره‌ای از خدمات کامل صنعت حفاری و حوزه بالادستی صنایع نفت و گاز را ارائه می‌دهند. یکی از فعالیت‌های اصلی این شرکت تامین دستگاه‌های حفاری دریایی و خشکی است. گلوبال پتروتک کیش دو دستگاه حفاری دریایی و سه دستگاه حفاری خشکی را در مالکیت خود دارد و علاوه بر آن تاکنون در قالب قراردادهای اجاره بلندمدت، دستگاه‌های حفاری بسیاری را برای پروژه‌های حفاری شرکت‌های دولتی یا خصوصی تامین کرده است.

website is:http://fa.gptkish.com/