توضیحات

سروک کیش

از یک نگاه، سروک نام روستای زیبایی است در دامنه رشته کوه های زاگرس و از منظر دیگر نام یکی از سازند(لایه) های زمین شناسی است که در زمان حفاری چاه های نفت و گاز با آن روبرو می شویم. این تعاریف بهانه ای بود برای انتخاب نام مجموعه ای که هدف آن تمرکز بر اجرای خدمات حفاری در چاه های نفت و گاز تعیین شده است.
شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش، در سال ۱۳۸۷ با هدف تامین و مدیریت خدمات حفاری چاه های نفت و گاز در منطقه خاورمیانه تاسیس گردید و در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات و با هدف استاندارد سازی فعالیت ها، شرکت سروک کیش با اجرای سیستم مدیریت یکپارچه در شهریور ماه ۱۳۹۰ موفق به دریافت گواهینامه هایIMS گردید که با ممیزی های صورت گرفته در حال حاضر نیز معتبر می باشند.
همچنین موفقیت در کسب تندیس جهانی تعهد به کیفیت بر مبنای QC100 از سازمان BID از دیگر افتخارات این شرکت می باشد.

محدوده اصلی خدمات شرکت سروک کیش به اختصار عبارتند از:

  • مدیریت یکپارچه سرویس های حفاری چاه های نفت و گاز
  • مهندسی و اجرای سرویس های حفاری
  • تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز سرویس های حفاری

website is:http://www.sarvakk.com/fa