پروژه‌های حوزه نفت و گاز و پتروشیمی (به ترتیب تاریخ آغاز)

ردیف نام پروژه شرح پروژه کارفرما محل پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان
1 نظارت بر تأمین تجهیزات 475جایگاهCNG مدیریت طرح تأمین تجهیزات 475 جایگاهCNG سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت كشور سراسر ایران 84/12 85/10
2 خدمات پیشبرد و بازرسی در طرح توسعه پالایشگاه شازند اراک بازرسی تمامی تجهیزات سفارش شده به سازندگان داخلی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت پالایشگاه شازند اراک 86/06 89/10
3 بازرسی جایگاه‌های CNG خدمات بازرسی مکانیکال، برق و ابزار دقیق و ابنیه جایگاه‌های CNG شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تهران و اصفهان و گیلان و مازندران 93/08/26 در حال اجرا
4 پروژه بازرسی تجهیزات حفاری دکل نفت پرشیا قشم بازرسی N.D.T و EMI و MPI، بازرسی ابعادی و بازرسی و تمیزکاری و تعمیرات شرکت نفت پرشیا قشم مهران  و اهواز 93/06/19 1394
5 پروژه بازرسی تجهیزات حفاری دکل‌های سحر1 و 2 حفاری شمال بازرسی N.D.T و EMI و MPI، بازرسی ابعادی و بازرسی و تمیزکاری و تعمیرات شرکت حفاری شمال کیش 1393 1394
6 پروژه بازرسی تجهیزات حفاری شرکت حفاری استوان کیش بازرسی N.D.T و EMI و MPI، بازرسی ابعادی و بازرسی و تمیزکاری و تعمیرات شرکت حفاری استوان کیش کیش 1393 1394
7 پروژه بازرسی تجهیزات حفاری شرکت ملی حفاری بازرسی N.D.T و EMI و MPI، بازرسی ابعادی و بازرسی و تمیزکاری و تعمیرات شرکت ملی حفاری کیش و اهواز 1393 1394
8 پروژه بازرسی تجهیزات حفاری شرکت حفاری استوان کیش بازرسی عمومی و تجهیزات حفاری شرکت حفاری استوان کیش کیش 95/03/25 96/03/25
9 پروژه بازرسی تجهیزات حفاری شرکت حفاری استوان کیش بازرسی رشته های حفاری شرکت حفاری استوان کیش کیش 94/12/10 95/12/10
10 پروژه بازرسی تجهیزات حفاری شرکت دانا پترو ریگ کیش

DPR-96-G-CO-1

بازرسی رشته های حفاری و آزمون های غیر مخرب تجهیزات دکل شرکت دانا پترو ریگ کیش اهواز- فیروزآباد-آزادگان جنوبی 95/03/25 96/03/25
11 پروژه بازرسی تجهیزات حفاری شرکت دانا پترو ریگ کیش 

DPR-96-G-CO-269

بازرسی رشته های حفاری شرکت دانا پترو ریگ کیش اهواز- فیروزآباد-آزادگان جنوبی 96/03/01 97/03/01
12 پروژه تامین دکل صبا بازبینی خطوط لوله و خدمات NDT شرکت تامین دکل صبا مهران و اهواز 96/08/01 97/10/30
13 پروژه بازرسی فنی غیر مخرب تجهیزات درون چاهی بازرسی فنی لوله ها و ابزار رشته حفاری و تجهیزات دستگاه حفاری شرکت گلوبال پترو تک کیش اهواز 97/08/10 در حال اجرا
14 پروژه بازرسی  رشته های حفاری و تجهیزات دکل NDT بازرسی غیر مخرب  ادوات درون چاهی و تجهیزات سر چاهی شرکت

حفاری شمال

اهواز ، ایلام

و فارس

97/03/16 در حال اجرا